Europees erkend product

De Westlandse Druif is sinds 11 november 2003 officieel een beschermd product binnen de Europese Unie. Alleen de in Westland geteelde druiven mogen deze naam dragen. De Westlandse Druif is nu opgenomen in het ‘Register van beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en beschermde geografische aanduidingen’. In Nederland is deze vorm van bescherming tot nu toe voorbehouden aan weinig producten, zoals enkele kaassoorten (de Noord-Hollandse Gouda en de Noord-Hollandse Edam) en de aardappel Opperdoezer Ronde.

Daarmee is nu ook vanuit ‘Brussel’ bevestigd dat de Westlandse kasdruif een bijzonder product is met veel aandacht voor kwaliteit, herkomst en een verantwoorde, duurzame productiewijze.

Bescherming Westlandse Druif

In 1992 heeft de Europese Gemeenschap een waarderings- en beschermingssysteem in het leven geroepen dat betrekking heeft op het kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten en levensmiddelen. Het systeem biedt bescherming voor geografische benamingen en traditionele specialiteiten. Stichting de Westlandse Druif heeft in 2003 het predicaat Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) vanuit Brussel gekregen voor Westlandse Druiven. Themapark De Westlandse Druif in Monster gebruikt daarom al jarenlang het predicaat bij de verkoop van haar druiven.

Het beschermingssysteem is opgezet om:

  • de diversiteit van landbouwproductie aan te moedigen;
  • productnamen te beschermen tegen misbruik en namaak;
  • consumenten te helpen door informatie te geven over het specifieke karakter van producten

Er zijn drie soorten Europese bescherming: Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB), beschermde geografische aanduiding (BGA) en een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS).

Nederland heeft tot nu toe zeven producten met een Europese erkenning: vijf producten die een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) hebben en één product, namelijk Westlandse Druiven, met een beschermde geografische aanduiding (BGA) en één product met een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS).

Deze producten zijn sinds kort beschreven in de Voedselatlas van de Italiaanse connaisseur Mauro Rosati; de Qualigeo (uitgeven door Qualivita). Naast alle olijfolie, wijnen, kazen en vleeswaren staan in deze ‘bijbel’ van de voedselleer ook Westlandse Druiven. Een grote eer voor het Westlandse product.

GDPR Consent

Edit your consent settings or view privacy policy.

Privacy policy