Geschiedenis druiventeelt

Pastoor Franciscus Verburch zou de druiventeelt in Westland hebben geïntroduceerd. Pastoor Verburch, die in 1647 werd aangesteld als eerste pastoor van het Westland na de Reformatie, wordt daarom geëerd met een standbeeld in het centrum van zijn standplaats, het dorp Poeldijk.

De hoogste productie in Westland werd in 1936 bereikt, namelijk 22 miljoen kg. Na de Tweede Wereldoorlog is de druiventeelt grotendeels uit Nederland verdwenen. Hoofdzakelijk als gevolg van toenemende concurrentie van natuurdruiven uit zuidelijke landen, en de opkomst van rendabeler gewassen (o.a. tomaat). Het areaal kasdruiven in Nederland is sterk teruggelopen. Naar schatting is het areaal momenteel nog slechts 20 hectare.
De druiventeelt was van zeer groot economisch belang. Tot en met de Tweede Wereldoorlog bestond het glasareaal in Westland voor het grootste deel uit druivenkassen.

Druiventeelt in Westland

In 1828 werd in ‘Staten van landbouw in het Koninkrijk Holland’ Westland nadrukkelijk genoemd als centrum voor de druiventeelt. De druiven werden vooral naar Engeland geëxporteerd. De druif werd daarna al snel een van de belangrijkste producten van Westland. De basis werd gelegd voor wat nu het grootste en belangrijkste centrum van de wereldwijde glastuinbouw is: Greenport Westland.

Groei en krimp van areaal
Tot het begin van de vorige eeuw bleef de teelt beperkt. Maar in de eerste helft van de 20e eeuw was de teelt van grote betekenis in deze streek. De teelt van druiven maakte Westland van 1900 tot 1960 een echt druivenland met duizenden kleine glazen kassen (serres). De hoogste productie in Westland werd in 1936 bereikt, namelijk 22 miljoen kg. Na de Tweede Wereldoorlog is de druiventeelt grotendeels uit Nederland verdwenen. Hoofdzakelijk als gevolg van toenemende concurrentie van natuurdruiven uit zuidelijke landen en de opkomst van rendabelere gewassen. Het areaal kasdruiven in Nederland is sterk teruggelopen. Naar schatting is het areaal momenteel nog slechts 20 hectare.
De druiventeelt was van zeer groot economisch belang.

Verzorging en vertier
In die druivenkassen werden miljoenen kilo’s druiven gekoesterd en liefdevol verzorgd door duizenden kwekers en hun veelal kinderrijke gezinnen. Voor het tijdrovende uitdunnen van de zich ontwikkelde druiventrossen, het zogenaamde krenten, gaven de scholen speciaal krentverlof zodat men, van oud tot jong, deze arbeidsintensieve klus kon klaren.

Het oogstfeest van de Westlandse druiven werd jaarlijks door de ‘Broederschap van de Blauwe Druif’ georganiseerd en in Naaldwijk gehouden. Een aansprekende druivenprinses, een druiveneetgelegenheid en een corso van praalwagens maakte deel uit van de festiviteiten.

Herinneringen aan de druivenkrenttijd

Nu in de 21ste eeuw is de teelt vrijwel helemaal verdwenen. Er zijn nog enkele professionele druivenkwekers, maar het merendeel teelt nog druiven als hobby. In 2008 kwam het boek ‘Herinneringen aan de druivenkrenttijd’ uit. Het boek geeft een overzicht in woord en beeld van 100 jaar druivenkrenten in het Westland. Het boek is verkrijgbaar bij het paviljoen van Themapark De Westlandse Druif en kost €19,95. Een prachtig naslagwerk en een perfect cadeau.

Westlandse druiven weer terug op de kaart

Concurrentie uit zuidelijke landen en de opkomst van meer profijtelijke teelten als die van tomaten en later tal van andere groenten, bloemen en planten deed de teelt bijna volledig verdwijnen. Stichting De Westlandse Druif was van mening dat deze unieke teelt, de bakermat van de wereldwijde glastuinbouw, niet mocht verdwijnen. De verrassende smaak, de prachtig gevormde bedauwde trossen; dit gezonde fruit moest weer terug op de kaart.

Westlands Roem, zoals de druiven ook worden genoemd, verdient een toekomst als bijzonder smaakvol, gezond en duurzaam product. Met oog voor het rijke cultuurhistorische, in kassen geteeld en een prachtig, uniek voorbeeld van de vele smaakproducten die Greenport Westland u ook in de toekomst blijft bieden. Geniet ervan en proef de liefde en zorg, waarmee ze zijn vertroeteld.

GDPR Consent

Edit your consent settings or view privacy policy.

Privacy policy